Monocreative Preloader

LOADING . . .

Meeting room - Leavesvalleyresort.com

Meeting Room


ลีฟวัลเล่ย์ เป็นศูนย์บริการ การจัดประชุม
สัมมนา จัดเลี้ยงสังสรรค์แบบครบวงจรอีกแห่งหนึ่งในอำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในบรรยากาศที่สบายสบาย ซึ่งขณะ
นี้เราพร้อมให้บริการห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่รองรับผู้เข้าร่วมประชุม
250-300 ท่าน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ประกอบการประชุม อาทิ
ระบบควบคุมเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายสไลด์ พร้อมจอ LCD และฟริบชาร์ท
คาราโอเกะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้และให้บริการแก่ทุกท่าน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป